مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس 1969

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:37
مقیاس خود پنداره کودکان پیرز – هریس1969
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقیاس خود پنداره کودکان پیرز - هریس 1969

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس خود پنداره کودکان پیرز هریس1969

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

آزمون خودپنداره پیرز-هاریس

این پرسشنامه شامل 80 سؤال است و برای سنجش خودپنداره نوجوانان هنجاریابی شده است که نشان می­دهد نوجوانان درباره خود چه عقیده­ای دارند. این مقیاس ممکن است به صورت فردی یا گروهی اجرا شود. پاسخ هر گویه آزمون بصورت دو بخش بله یا خیر طرح شده است. در همه سوالات در مورد نظر افراد نسبت به خودشان از آنها سوال می­شود. از نوجوانان خواسته می­شود هر عبارتی را که درباره آنها صدق می­کند با علامت () نشان دهند. در این آزمون فرض شده که خودپنداره بعد واحدی نیست و 6 زیرمقیاس برای آن پیش­بینی شده است:1- رفتار 2- وضعیت مدرسه و وضعیت شناختی و ذهنی 3- ظاهر و ویژگی فیزیکی 4- اضطراب 5- محبوبیت 6- شادی و رضایتمندی.


همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:33
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون 2003


روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی

این پرسشنامه را کونور و دیویدسون (2003) با مرور منابع پژوهشی 1991- 1979 حوزه تاب آوری تهیه کردند. 

 


ادامه مطلب ...

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTSP)2002

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:33
مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTSP)2002
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای اشتراوس (CTSP)2002

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر موری ای. اشتراوس (CTSP)2002


روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد


مقیاس تاکتیکت های تعارض[1] بین والدین وفرزندان: 

 


ادامه مطلب ...
برچسب‌ها: مقیاس

مقیاس احساس گناه موشر 1968

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:32
مقیاس احساس گناه موشر 1968
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقیاس احساس گناه موشر 1968

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس احساس گناه موشر 1968


روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه جنسی موشر یک آزمون 50 سوالی است که به وسیله موشر برای سنجش احساس گناه در مورد مسایل جنسی ساخته شده است . سوال های آزمون در اندازه های هفت درجه ای لیکرت از صفر تا شش، نمره احساس گناه جنسی فرد را در دامنه ای از صفر تا 300 می سنجد . ویژگی های روانسنجی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در پژوهش های خارجی مورد تایید قرارگرفته است. ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در چندین پژوهش بررسی و تایید شده است . بر حسب یافته های مقدماتی، ضرایب آلفای کرونباخ پرسش های مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر در مورد یک نمونة 917 نفری از دانشجویان 87/0 محاسبه شد که نشانه همسانی درونی خوب مقیاس است. ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش نیز 85/0 بود. ضریب همبستگی نیز 77/0 بود که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر است . روایی محتوایی نسخه فارسی مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر بر اساس داوری 7 نفر از متخصصان روانشناسی بررسی و ضریب توافق کندال 82/0 محاسبه شد. (استراک و هاگوی، 2002).


همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون 1999

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:32
مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون 1999
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون 1999

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس انسجام خانوادگی Family Solidarity (unity) Scale السون 1999


روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس انسجام خانواده

این مقیاس براساس مجموعه­ای از متون در زمینه همبستگی و با الهام از مدل ترکیبی السون (1999) و به وسیله سامانی (1381) ساخته شده است. این آزمون دارای 28 گویه است و در طیف لیکرتی (کاملاً موافقم،موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملاً مخالفم) می­باشد. برای هر گویه از 1 تا 5 نمره در نظر گرفته شده است. حداکثر نمره قابل اکتساب در این آزمون 140 و حداقل 28 است.


همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

برچسب‌ها: مقیاس
( تعداد کل: 22 )
<<    1       2       3       4       5    >>