مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان PWI-SC

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 20:39
مقیاس بهزیستی شخصی نسخه دانش آموزانPWISC
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 17 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزان PWI-SC

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس بهزیستی شخصی-نسخه دانش آموزانPWI-SC

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردمعرفی پرسشنامه
این ابزار برای استفاده در دوره کودکی و نوجوانی 12) تا 18 سال) طراحی شده و شامل هفت مادهی رضایتمندی است که هر کدام به یک حوزه از کیفیت زندگی مربوط میشوند. این حوزهها عبارتند از پول و سایر تعلقات، سلامتی، موفقیتها، سازگاری با دیگران، ایمنی، فعالیتهای اجتماعی، و اتفاقاتی که ممکن است در آینده روی دهد. . این ابزار دارای هفت سوال اصلی است و یک سوال اضافی که کیفیت زندگی را در مجموع میسنجد. سوالات به صورت لیکرتی از 0 تا 10 نمره گذاری میشوند.

تعریف مفهومی:

نوجوانی دوره نسبتاً کوتاه و گذرا در فرایند زندگی انسان است. این دوره برای بسیاری از نوجوانان اغلب تجربه ای فشارزا همراه با سازگاری مجدد است. نوجوانی، به لحاظ تغییرات زیستی- اجتماعی همراه با بلوغ، تغییرات از مدرسه ابتدایی به مدرسه متوسطه و از مدرسه به آموزش های بعدی و محیط شغلی، نگرانی راجع به تعلق و همراهی با فشار همتایان و روابط خانوادگی که اغلب در پس این انتقالات است، دوره ای فشارزا می باشد (استنبرگ1، .(1993 سازمان بهداشت جهانی(WHO) 2، کیفیت زندگی را به عنوان ادراک فرد از موقعیت او در زندگی، در بافتی از سیستم فرهنگی و ارزشی، همراه با اهداف، استانداردها، انتظارات و علاقهمندیهای وی تعریف میکند، و میافزاید کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که به شکلی پیچیده تحت تاثیر سلامت جسمانی، حالت روانشناختی، سطح استقلال، روابط اجتماعی و رابطه شخص با افراد مهم در زندگی او قرار میگیرد ( کادنا3 و همکاران، .(2003


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

برچسب‌ها: مقیاس

پرسشنامه مقیاس خودگسستگی

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 20:39
مقیاس خودگسستگی
دسته بندی پرسشنامه
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه مقیاس خودگسستگی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس خودگسستگی

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: داردمبانی نظری مقیاس

پارهای از نوجوانان در دوران حساس نوجوانی و به لحاظ کمبودهای عاطفی در خانواده، در وضع خاصی قرار گرفته و دچار ازخودگسستگی میشوند. تحقیرها، سرزنشها و انتقادهای شدید و مداوم، هسته اصلی شخصیت آنها را مورد تهدید و اضمحلال قرار میدهد. این نوجوانان به تدریج فاصله خود را با خداوند و والدین بیشتر میکنند. توکل نمودن در آنها کمرنگ میگردد، سعی نمیکنند با والدین خود همانندسازی کنند و شخصیتی متفاوت و دلخواه برای خود دست و پا میکنند. تمامی این موارد، موجبات ایجاد ازخودگسستگی را برای آنان فراهم میسازد. در این صورت، ثبات شخصیتی آنها مورد تهدید قرار میگیرد و احساس از خودبیگانگی، یأس و ناامیدی بر آنان مستولی میگردد.

یکی از نظریهپردازانی که خودگسستگی نوجوانان را مدنظر قرار داد، آلپورت میباشد. در نظریه وی بر انسجام شخصیت در دوران نوجوانی تأکید میشود و معتقد است، نوجوان در این دوره از طریق ذخیره اطلاعاتی پیرامون بایدها و نبایدها، شخصیت را در خود منسجم میسازد و از این طریق بر کنش فراسویی و شکوفایی شخصیت نایل میگردد. در این میان، چنانچه یافتههای نوجوان از شرایط پیرامونش متناقض بوده و در تعارض با یکدیگر باشند، پدیده ازخودگسستگی در فرد ایجاد میگردد و شخصیت منسجم مقیاس نوجوان در معرض تهدید و ذایل شدن قرار میدهد.
معرفی مقیاس و کاربرد آن

مقیاس براساس نظریه خودگسستگی هگینز (1987) و بر مبنای مطالعهای مقدماتی تهیه گردیده است. در این مطالعه مقدماتی ابتدا پرسشنامه اپنهایمر و اووستروگل (1999) به فارسی ترجمه و از 10 نوجوان خواسته شد تا ویژگیهای موردنظر خود را در آن نوشته و براساس چشمانداز خویش، پدر و مادرشان و با توجه به خود واقعی، خودآرمانی و خود بایسته به این ویژگیها نمره دهند.

همچنین از 10 نوجوان دیگر خواسته شد تا 10 جمله را تحت عنوان » ویژگیها و خصایصی که معتقدم واقعیت وجودی مرا تشکیل میدهند«، 10 جمله تحت عنوان » ویژگیها و خصایصی که دوست دارم در من وجود داشته باشند« و 10 جمله تحت عنوان » ویژگیها و خصایصی که معتقدم باید در من وجود داشته باشند«، بنویسند. از میان جملاتی که این 30 نوجوان نوشته بودند، 20 ویژگی از فراوانی بیشتری برخوردار بودند که با بررسی بیشتر، 13 آیتم، یعنی حضور خدا، احترام به دیگران، دروغ، زودرنج بودن، ابراز خود، نماز خواندن، حسد ورزیدن، اعتماد به نفس داشتن، منطقی یا احساساتی بودن، غیبت کردن، شاد بودن، تقلب در امتحان، دوستی با جنس مخالف و آیتم حجاب (مخصوص دختران) برگزیده شد. مقیاس نهایی ساختارسازی شده در دو فرم طراحی گردیده که به تفکیک جنسیت میباشد. هر یک از فرمهای این مقیاس دارای 27 سؤال است و هر آیتم یک مرتبه در رابطه با خود واقعی، یک مرتبه در ارتباط با خودآرمانی و یک مرتبه نیز با توجه به خود بایسته فرد، مطرح شده است.


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

مقیاس عزت نفس روزنبرگ 1965

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:40
مقیاس عزت نفس روزنبرگ 1965
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
مقیاس عزت نفس روزنبرگ 1965

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس عزت نفس روزنبرگ1965

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

مقیاس عزت نفس روزنبرگ: در این پژوهش برای اندازه­گیری عزت نفس از مقیاس عزت نفس روزنبرگ استفاده شد (22). این مقیاس دارای 10 ماده است که احسا­س­های کلی ارزش یا پذیرش خود را بصورت مثبت بیان می­کند. پاسخ سؤالات بصورت لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم دسته­بندی شده است. در سؤالات منفی نمره­گذاری بصورت معکوس است.

شاین بر اساس یک نمونه کره­ای ضریب آلفای 71/0 تا 73/0 را برای مقیاس گزارش کرد (23).


همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون 1999

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:40
مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون 1999
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 8 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون 1999

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس عشق هاتفیلد و رپسون 1999

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی:

مقیاس عشق پرشورهاتفیلد و رپسون 1993 ساخته شد. شامل 15 ماده و شیوه پاسخگویی به آن در یک طیف لیکرتی 9 درجه ای است و از1تا 9 انتخاب می شود.که هرکس میزان موافقت خود را با جملات در این پیوستار مشخص می کند.

اعتبار این مقیاس با استفاد از ضریب آلفای کرونباخ توسط رفیعی نیا و اصغری (1386) 82/0محاسبه شد .


همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:39
مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 2
مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس رفتار خرج کردن ادواردز 1998

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و ...

 


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 22 )
<<    1       2       3       4       5    >>