پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:29
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1975)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روایی پایایی و نمره گذاری

ابعاد هشتگانه کیفیت زندگی کاری والتون شامل(پرداخت منصفانه وکافی، محیط کاری ایمن و بهداشتی،

 


ادامه مطلب ...

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:28
پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه عزت نفس پپ و همکاران 1989

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان

این آزمون دارای پنج مقیاس عزت نفس (مقیاس های کلی، تحصیلی، جسمانی، خانوادگی، اجتماعی) و یک مقیاس دروغ سنج میباشد.

 


ادامه مطلب ...

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:28
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

فراشناخت و فراهیجان مثبت: از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (2011) استفاده شده است.

 


ادامه مطلب ...

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:28
پرسشنامه فراشناختی ولز 1997
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 12 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه فراشناختی ولز 1997

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی

فرم اولیه این پرسشنامه شامل 65 ماده بوده است که 

 


ادامه مطلب ...

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:27
پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران 1390

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری : دارد

منبع: دارد

روایی و پایایی و نمره گذاری

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (1390) در سه سطح اصلی؛

 


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 36 )
<<    1       2       3       4       5       ...       8    >>