مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:39
مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 5
مقیاس سنجش اضطراب کتل 1970

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

 


ادامه مطلب ...

مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات 1998

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:38
مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات 1998
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 6
مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات 1998

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس خود سنجی هوش هیجانی شات 1998

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

پرسشنامه ی هوش هیجانی شات:

 


ادامه مطلب ...

مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:38
مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 13 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

معرفی

مقیاس خود کنترلی در سال 2004 توسط تاگتی و همکاران به منظور ارزیابی میزان خود کنترلی افراد به عنوان یک صفت ساخته شد. فرم اصلی آزمون دارای 35 عبارت است. پس از مدتی تانگنی و همکاران فرم کوتاه مقیاس خود کنترلی را نیز ارائه کردند. فرم کوتاه دارای 13 عبارت است و یک نمره کلی به دست می آورد. این آزمون یک ابزار خود گزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت 5 درجه ای (هرگز=1 تا بسیار زیاد =5) مشخص سازد هریک از عبارات تا چه حد نشان دهنده ویژگی های وی است. طیف نمرات این آزمون بین 13 تا 65 قرار دارد. نمرات بالاتر حاکی از خودکنترلی بیشتر آزمودنی است. لازم به ذکر است که بعضی عبارات فرم کوتاه مقیاس خودکنترلی به صورت معکوس نمره گذاری می شود.


همکاری در فروش با پورسانت بالا

کسب درآمد اینترنتی

سایت آگهی

مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:38
مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 11 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 4
مقیاس دلزدگی زناشویی CBM پاینز 1996

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM)

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

روش نمره گذاری و تفسیر

مقیاس دلزدگی زناشویی...

 


ادامه مطلب ...

مقیاس تکانشوری بارات 1965

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 10:37
مقیاس تکانشوری بارات 1965
دسته بندی علوم انسانی
فرمت فایل docx
حجم فایل 9 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 3
مقیاس تکانشوری بارات 1965

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

مقیاس تکانشوری بارات 1965

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

ویژگی های روانسنجی:

 


ادامه مطلب ...
( تعداد کل: 22 )
<<    1       2       3       4       5    >>