نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت (سوالات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی)

جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 03:22
یکی از کامل ترین نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت مشتمل بر چندین سال نمونه سوالات آزمون های تخصصی و عمومی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 10059 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 644
نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت (سوالات تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی)

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

نمونه سوالات استخدامی شرکت نفت، گاز و پتروشیمی

مشتمل بر 644 صفحه آزمون های مختلف عمومی و اختصاصی:

کاردانی نفت

سیالات

سؤالات آزمون استخدامی شرکت نفت، انتقال جرم و عملیات واحد

سؤالات آزمون استخدامی شرکت نفت، موازنه انرژی و مواد

سؤالات آزمون استخدامی شرکت نفت، انتقال حرارت و مکانیک سیالات

سئوالات آزمون استخدامی شرکت نفت، شیمی عمومی، آلی و تجزیه

سئوالات عمومی آزمونهای استخدامی شرکت نفت مقطع کاردانی

سئوالات آزمون استخدامی شرکت نفت، ترمودینامیک

سئوالات زبان و ادبیات فارسی آزمون جامع استخدامی

آمار

سئوالات زبان انگلیسی

اطلاعات عمومی

گزینش و مصاحبه

سئوالات هوش و استعداد تحصیلی آزمون جامع استخدامی

معارف


پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات

جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 00:15
دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات
دسته بندی شیمی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 1583 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124
پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک سیالات

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

آزمایشگاه مکانیک سیالات

شناوری

افت فشار

شدت جریان

پمپ ها

راهنما

مقالات

نیروی شناوری

آزمایش‌ شماره‌ 1 - شناوری‌

عنوان‌ آزمایش‌: نیروهای‌ وارد بر یک‌ جسم‌ غوطه‌ور در مایع‌ ساکن‌

هدف‌ آزمایش‌: بررسی‌ فرمولهای‌ مربوط‌ به‌ نیروی‌ وارد بر یک‌ سطح‌ مغروِق و تعیین‌ مرکز فشار.

مقدمه‌ آزمایش‌: در حالتی‌ که‌ قسمتی‌ از جسم‌ داخل‌ مایع‌ و قسمتی‌ دیگر خارج‌ از مایع‌ باشد جسم‌ را غوطه‌ور گویند و نیروی‌ برآیند وارده‌ از طرف‌ یک‌ سیال‌ ساکن‌ بر جسمی‌ که‌ داخل‌ آن‌ فرو رفته‌ و شناور است‌ را نیروی‌ شناوری‌ گویند نیروی‌ شناوری‌ داخل‌ مولفه‌ افقی‌ نیست‌ چون‌ تصویر جسمی‌ که‌ غوطه‌ور باشد بروی‌ سطح‌ قائم‌ همیشه‌ صفر است‌. اگر سطح‌ آزاد سیال‌ را که‌ با هوا تماس‌ دارد را در المان‌ حجمی‌ استوانه‌ایی‌ غوطه‌ور است‌ را در نظر بگیریم‌ سطح‌ بالایی‌ 0 h عمق‌ کمتری‌ نسبت‌ به‌ 2 h دارد در این‌ صورت‌ داریم‌:

تئوری‌ آزمایش‌:

نیروی‌ برآیندی‌ را که‌ یک‌ سیال‌ ساکن‌ بر جسم‌ شناور یا غوطه‌ور در خودش‌ وارد می‌کند نیروی‌ شناوری‌ می‌گویند. نیروی‌ شناوری‌ همواره‌ قائم‌ و به‌ طرف‌ بالاتر اثر می‌کند. نیروی‌ شناوری‌ موله‌ افقی‌ ندارد زیرا تصویر جسم‌ غوطه‌ور یا بخش‌ غوطه‌ور از جسم‌ در روی‌ صفحه‌ قائم‌ همواره‌ صفر است‌.

برای‌ درک‌ بهتر نیروی‌ شناوری‌ شکل‌ زیر را در نظر بگیرید. نیروی‌ شناوری‌ وارد بر جسم‌ شناور برابر است‌ با مولفه‌ قائم‌ نیروی‌ فشاری‌ وارد بر سطح‌ فوقانی‌ آن‌ (ADC) منهای‌ مولفه‌ قائم‌ نیروی‌ فشار وارد بر سطح‌ تحتانی‌ آن‌ (ABC) .

در شکل‌ زیر نیروی‌ رو به‌ بالای‌ وارد بر سطح‌ تحتانی‌ برابر با وزن‌ مایع‌ خیالی‌ یا واقعی‌ موجود در بالای‌ سطح‌ (ABC) می‌باشد. حجم‌ این‌ مایع‌ در شکل‌ با ABC EFA نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. نیروی‌ رو به‌ پائین‌ وارد بر سطح‌ بالایی‌ (ADC) برابر با وزن‌ مایع‌ محصور ADC EFA است‌. تفاضل‌ این‌ دو نیرو، نیروی‌ رو به‌ بالایی‌ است‌ از وزن‌ مایع‌ جابجا شده‌ که‌ توسط‌ حجم‌ شناور ناشی‌ می‌شود مایع‌ جابجا شده‌ توسط‌ جسم‌ را در شکل‌ با ABCD نشان‌ داده‌ایم‌. بناباین‌ خواهیم‌ داشت‌:

در رابطه‌ بالا F(B) نیروی‌ شناوری‌، V حجم‌ مایع‌ جابجا شده‌ و وزن‌ ویژه‌ سیال‌ است‌.

همین‌ فرمول‌ در مورد اجسام‌ شناور نیز صادِق است‌ به‌ شرطی‌ که‌ V را به‌ عنوان‌ حجم‌ مایع‌ جابجا شده‌ در نظر بگیریم‌. این‌ موضوع‌ با بررسی‌ جسم‌ شناور در شکل‌ زیر آشکار می‌شود.

در شکل‌ زیر نیروی‌ قائم‌ وارد بر یک‌ عنصر کوچک‌ از جسم‌ شناور نشان‌ داده‌ شده‌ است‌. این‌ عنصر به‌ شکل‌ منشور بوده‌ و مساحت‌ مقطع‌ آن‌ می‌باشد. بنابراین‌ می‌توانیم‌ بنویسیم‌:

این‌ رابطه‌ حجم‌ عنصر منشوری‌ است‌ با انتگرال‌گیری‌ در محدوده‌ کل‌ جسم‌، می‌توانیم‌ بنویسیم‌:

در رابطه‌ بالا g در سراسر جسم‌ ثابت‌ فرض‌ شده‌ است‌:

همچنین‌ به‌ بیان‌ دیگر:

در یک‌ سیال‌ ساکن‌ نیروی‌ وارد بر هر المان‌ سطح‌ dA یعنی‌ dF عمود بر آن‌ سطح‌ است‌ اگر چنین‌ نیرویی‌ بر یک‌ سطح‌ صاف‌ وارد شود کلیه‌ نیروهای‌ وارد بر سطح‌ با هم‌ موازیند و همچنین‌ مقدار آنها را می‌توان‌ تنها با یک‌ نیرو به‌ نام‌ نیروی‌ برآیند که‌ در نقطه‌ایی‌ به‌ نام‌ مرکز فشار اثر می‌کند نشان‌ داد. در حالتی‌ که‌ سطح‌ بصورت‌ خمیده‌ باشد وضع‌ تفاوت‌ می‌کند بسته‌ به‌ طرِ مختلف‌ قرارگیری‌ یک‌ سطح‌ دلخواه‌ در یک‌ سیال‌، سه‌ حالت‌ زیر را در نظر می‌گیریم‌.


دانلود جزوه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:12

جزوه-دینامیک-سیالات-محاسباتی.aspx"> جزوه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)

فایل مربوط جزوه دینامیک سیالات محاسباتی یا به اختصارcfd می باشد
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل zip
حجم فایل 10177 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 95
<a target=جزوه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)" title="جزوه دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)" />

فروشنده فایل

کد کاربری 14653

جزوه درس دینامیک سیالات محاسباتی

بخشی از مطالب شامل :

-خلاصه مطالب درس

-جریان توسعه یافته درون لوله فین دار

-محاسبه توزیع سرعت ،فشار و دما در یک محفظه احتراق

-منبع چشمه

- اجزای یک پیش بینی عددی

- معادلات دیفرانسیل پاره ای

-سطوح ساده سازی معادلات ناویر استوکس

-روش های گسسته سازی معادلات

-روش های fvm و...

-مسایل هدایت غیر دائم

-حل مسایل سه بعدی

-مسایل جابه جایی و پخش

-گسسته سازی معادله مومنتوم

-معرفی جریان توربولانس