پرسشنامه سلامت عمومی GHQ

چهارشنبه 12 اردیبهشت 1397 ساعت 11:27

پاورپوینت بهداشت ورزشی

جمعه 10 فروردین 1397 ساعت 00:23
آگاهی از تاریخچه تکوین بهداشت عمومی آگاهی از تعاریف بهداشت از دیدگاههای مختلف شناخت اهداف آموزش بهداشت آگاهی از شاخصهای بهداشتی تصویر بهداشت قبل از قرن نوزدهم
دسته بندی تربیت بدنی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 469 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 91
پاورپوینت بهداشت ورزشی

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

2 واحد درسی

فصل اول

اهداف کلی و رفتاری:

آگاهی از تاریخچه تکوین بهداشت عمومی.

آگاهی از تعاریف بهداشت از دیدگاههای مختلف.

شناخت اهداف آموزش بهداشت.

آگاهی از شاخصهای بهداشتی.

تصویر بهداشت قبل از قرن نوزدهم

رسیدن به حیات طولانی و سلامت جسمی مورد توجه بشر بوده است.

در شناسایی و طبقه بندی اکثر بیماری ها دقت لازم را نداشتند.

آمار قابل اعتمادی از مرگ و میر در دست نبود.

وضع سلامت جوامع چندان رضلیت بخش نبود.

عوامل اثرگذار بر روند رشد آرام جمعیت درگذشته

مرگ میرناشی ازبیماریهایی مانندطاعون، آبله، تیفوس. §کشتن نوزادان دختروسقطهای

عمدی قبایل آفرقایی،هندوجنوب غربی آسیا.

وجودبیماریهای مزمن مانند سل ومالاریا.

علت اصلی همان شیوع بیماریهای همه گیربود.

طول عمرووضعیت بهداشت

▪ متوسط طول عمرازشاخصهای اصلی بهداشت است.

▪ درقرون وسطی متوسط عمر٢٠ تا٣٠ سال بود.

▪ درآمریکاقرن شانزدهم 21، قرن هجده 33 ودرقرن بیستم ٥٤ تا٦٠ سال بوده است.

▪ درانگلستان وممالک اسکاندیناوی ٧٠ ،٨٠ وگاهی ٩٠ سال است.

توجه بشربه بهداشت

▪ درجوامع باستانی به حمام وفاضلاب شهری توجه شده است.

▪ دریونان باستان جذامخانه تاسیس شده بود.

▪ شناساندن بیماریهای مسری ازطریق آب درکتاب قانون بوعلی سینابه بشر.

▪ درتمدنهای قدیم مصر ، یونان و روم شواهدی ازرعایت بهداشت وجود دارد .

اشاعه دهندگان تفکربهداشت

▪ ارائه تفکربهداشت حافظ سلامتی وطبابت ترمیم کننده آن دراروپا(توماس مور١٥١٦).

▪ تجزیه وتحلیل مرگ ومیردرانگلستان برای اولین بار(گرانت ١٦٦٢).

▪ تعیین بیماریهای حرفه ای وبیماریهای طبقات اجتماعی درایتالیا(رامازی تین١٧٠٠).

▪ توجه به بهداشت محیط وبیماریهای روانی درجوامع اروپایی (فرانک وچارویک ).

تاریخ تکوین بهداشت عمومی

▪ اولین شبکه خدمات بیمارستانی فرانسه پایه ریزی شد.(١٨٤٠)

▪ جان شو و ولیام باد انتقال و با وتیفوئید راازطریق آب مطالعه و به اثبات رساندند(١٨٤٩ تا١٨٥٤).

▪ اکثربیماریهای عفونی کنترل شد(نیمه دوم قرن نوزدهم ).

▪ باپیشنهادبرزیل وچین سازمان بهداشت جهانی ایجادشد(١٩٤٦) .

▪ ایران بعد از برزیل ، چین و انگلستان به عضویت این سازمان درآمد.

فرهنگ جامعه وبهداشت

▪ آداب وروش حفظ تندرستی وتشخیص فردبیمارازطریق فرهنگ تعیین میشود.

▪ تغییرات فرهنگی تندرستی وبهداشت راهم تحت تاثیرقرارمی دهد.

▪ اعتقادات میتواندبرسطح بهداشت اثرگذارباشد.

▪ خانواده ومدرسه بابهداشت فردی واجتماعی رابطه نزدیک دارند.