دانلود پاورپوینت روان شناسی عمومی

پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 09:22
روانشناسی مطالعه رفتار قابل مشاهده به جای مطالعه هشیاری، از انجایی که فرایندهای ذهنی رویدادهایی کاملا شخصی هستند پس عینی نبوده و نمی توان آن را اثبات یا رد کرد( اصل اثبات پذیری علمی)
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 986 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 97
پاورپوینت روان شناسی عمومی

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

دو مکتب فکری اولیه:
ساخت گرایی در برابر کارکرد گرایی

- ساخت گرایی : structuralismبه رهبری ادوارد تیچنر ¢هدف روانشناسی: تجزیه کردن هشیاری به عناصر اصلی آن و بررسی چگونگی ارتباط این عناصر درست مانند روش فیزیک دانان ¢دامنه تحقیقات ساخت گرایان بیشتر شامل احساس و ادراک با استفاده از روش درون نگری بود یعنی خود نگری دقیق و منظم فرد در مورد تجربه هشیار خودش با استفاده از آزمودنی.

کارکرد گرایان functionalism: بنیان گذار ویلیام جیمز ¢هدف روانشناسی: بررسی کارکرد یا هدف هشیاری ¢جیمز به شدت تحت تاثیر نظریه تکاملی داروین قرار داشت. ¢نظریه انتخاب طبیعی: ویژگی های موروثی که امتیاز بقا یا تولید مثل را فراهم می کند بیشتر از ویژگی های دیگر به نسل های بعدی منتقل می شود و این ویژگی ها با گذشت زمان انتخاب می گردند.


دیدگاه روانکاوی فروید

تاکید بر ناهشیاری وجود سه سطح در شخصیت تاثیر ناهشیاری بر شخصیت، انگیزش و اختلالات روانی


موضوعات مهم در روانشناسی

روانشناسی تجربی است.

روانشناسی از لحاظ نظری متنوع است.

عوامل متعددی رفتار را تعیین می کنند.

رفتار توسط میراث فرهنگی شکل می گیرد.

وراثت و محیط به طور مشترک بر رفتار تاثیر می گذارد.

تجربه ما از دنیا بسیار ذهنی است.


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

دانلود پاورپوینت رفتار درمانی

پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 09:21
اگر بخواهیم تاریخچه رفتار و درمانی را از لحاظ تاکیدی که بر روفتار دارو بررسی کنیم این شیوه درمان به قدمت تمدن است و اولین تلاشهایی که انسان برای هدایت افراد هم نوع خود بهبود رفتار آن انجام داد منطقه آغازی آن است دانشمندان در این زمینه کار کرده اند 1واستون 2 پاولف 3ثورندایک 4اسکنیر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 90 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 22
پاورپوینت رفتار درمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

•ایوان پاولف یکی دیگر از دانشمندان ایوان پاولف بود که مدت چندین سال مشغول آزمایش و تحقیقات فیزیولوژیک در مورد نقشه مایعات بر گوارش بود که یکی از آنها بزاق دهان بود •او تحقیق خود را در سال 1902 میلادی انجام داد و این موضوع 30 سال از وقت او را به خود اختصاص داد

بوریس فردریک اسکنیر
1904در سکوانای کالیفرنیا متولد شد در سال 19900 به علت سرطان خون در کامبریج در گذشت اسکنیر نظریه شخصیت ارائه نداد سعی داشت کل رفتار،نه فقط شخصیت را به صورت واقعی و توضیحی توجیه کند و تاکید در پاسخ آشکار داشت.

ادواردال ثورنداک :

ثوزنداک پدر (روانشناسی تربیتی )یکی از مهمترین پژوهشگران در تدوین روانشناسی حیوانی بود . او نظریه عینی ماشینی (مکانیسمی)را تدوین کرد که بر رفتار آشکار تدوین می کرد و اعتقاد داشت که روانشناسی باید رفتار را مطالعه کند تا عناصر ذهنی یا تجربه به هوشیار را

ثوزنداک یادگیری را بر اساس 3 اصل توضیح می دهد .

1-قانون تمرین

2-قانون اثر

3-قانون آمادگی

•نظریه شخصیت :

•رفتار درمانگران معتقدند که اکثر رفتارهای انسان آموخته شده است .بنابراین می توان با استفاده از اصول یادگیری رفتارها را تعبیر کرد و یا کلا تغییر داد الگویی که رفتارگرایان بر اساس آن شخصیت را توجیه می کنند .

و.........................


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

دانلود جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا

پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 09:21
جان دیوئی در سال 1859 در برلینگتون در ایالت و رمونت آمریکا به دنیا آمد وی دوران بلوغ خود را در شیکاگو و نیویورک گذراند دیوئی در جوانی به گونه ای غیر عادی کم رو بود او فردی دستکار و دوست داشتنی بود تکامل فردی دیوئی تدریجی بود و تنها در دو سال آخر دانشکده بود که نشانه هایی از یک نقطه عطف تعیین کننده در زندگی فردی او مشاهده شد
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 114 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
جان دیوئی رهبر عملگرایی در آمریکا

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

جان دیوئی (1952-1859) رهبر عملگرایی در آمریکاجان دیوئی (1952-1859) رهبر عملگرایی در آمریکا

جان دیوئی در سال 1859 در برلینگتون در ایالت و رمونت آمریکا به دنیا آمد. وی دوران بلوغ خود را در شیکاگو و نیویورک گذراند. دیوئی در جوانی به گونه ای غیر عادی کم رو بود. او فردی دستکار و دوست داشتنی بود تکامل فردی دیوئی تدریجی بود و تنها در دو سال آخر دانشکده بود که
نشانه هایی از یک نقطه عطف تعیین کننده در زندگی فردی او مشاهده شد. (نقیب زاده، ص164-163)

زندگی علمی و فلسفی

تکامل شخصیت سالهای جوانی دیوئی تغییر شکل بزرگی در جهان بینی او نشان می دهد. در آن سنین او به روشنفکر مبلغ اصلاحات اجتماعی تبدیل شده بود و این تغییر تدریجاً در او به وجود آمده بود. دیویی از طریق هگل با دیالکتیک و تصویر گرایی کلیت گرایش به پراگماتیسم دست یافت. اما دیویی تأکید هگل بر عقل یا روح را به تأکید به علم و اثرات آن تبدیل کرد. (اسکفلر، 1366)

فلسفه دیوئی

به نظر دیوئی یک فلسفه جامع باید دارای نکات زیر باشد:

1- جامع باشد

2- فلسفه در حال تغییر دائمی است.

3- فلسفه یک فرآیند است.

4- فلسفه جریان پویاست.

و.................. در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

دانلود تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی

پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 09:21
جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و کـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ک دارد جهانی شدن سبب شد که برخی از شهرهای جهانی به کانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند
دسته بندی برنامه ریزی شهری
فرمت فایل ppt
حجم فایل 203 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
تاثیر جهانی شدن بر سیستم­های سکونت گاهی

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

مقدمه

شهرها یکی از قالبهـای فیزیکـی روابـط اجتمـاعی ، اقتصـادی و سیاسـی جامعـه اسـت و تغییراتی که در روند شهرنشینی رخ میدهد ، تابعی است از تغییراتـی کـه در زنـدگی اجتمـاعی ، اقتصادی و سیاسی جامعه صورت میپذیرد

جهانی شدن در اثر پست مدرنیسـم بـا شـهرگرایی و کـلان شـهر گرایی پیونـدی نزدیـ ک دارد . جهانی شدن سبب شد که برخی از شهرهای جهانی به کانونهای مهم اقتصادی و سیاسـی تبـدیل شوند.


روش مــدیریت شـهرها، سیاســتهــای اقتصـادی شـهر، سلســله مراتــب شــهری، ارتبــاط کلانشهرها و جهان شهرها با همدیگر و با سایر نواحی شهری به ویـژه نـواحی روسـتایی و ... از جمله مسایلی است که تحت تأثیر فرآیند جهانی شدن قرار گرفته اند. در اقتصاد شـهری بـه دنبـال جذب سرمای هایه ی مستقیم خارجی و افزایش میزان سهم GDP ( تولید ناخالص ملی)، کاهش فقـر شهری و افزایش میزان اشتغال و... در مدیریت به دنبال اعطای قدرت تر بیش به سـا کنین شـهری ا ثرات جهانی شدن بر ماهیت، ساختار و عملکرد شهرها و اجرای بیش تر سیاستهای شهروندی و مدیریت مشـتر ک، اهمیـت دادن بـه درخواسـت هـای شهروندان و ، ... اینها مسایلی هستند که امروزه در شهرها، به ویـژه در شـهرهای جهـانی مشـاهده می شود.

جهانی شدن و شهرها

شهر تجلی فضایی نظامهای اقتصادی- اجتماعی و کالبدی حاکم بر شهروندانش است. این نظامها مناسباتی دیالکتیکی بین شکل و عملکرد شهر برقرار می کنند و موجب پویایی مستمر شهری می شوند. بر این اساس، شهر را می توان هم علت و هم معلول دانست.


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

دانلود پاورپوینت تاثیر ازدواج بر سلامت روان

پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 09:20
ازدواج یک امر طبیعی و فطری و یکی از نیازهای ناگزیر بشر است کسی که به این نیاز طبیعی پشت کند بدون تردید، احساس کمبود خواهد کرد وچون برخلاف فطرت حرکت می کند، به دشواری ها و مشکلات جسمی وروانی برخورد می نماید
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 167 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
پاورپوینت تاثیر ازدواج بر سلامت روان

فروشنده فایل

کد کاربری 12271

ازدواج یک امر طبیعی و فطری و یکی از نیازهای ناگزیر بشر است. کسی که به این نیاز طبیعی پشت کند بدون تردید، احساس کمبود خواهد کرد وچون برخلاف فطرت حرکت می کند، به دشواری ها و مشکلات جسمی وروانی برخورد می نماید. بی شک ، یکی از مهمترین عوامل فشارهای روانی و استرس های رو به افزایش در دنیای امروز که گریبانگیر بسیاری از جوانان است، عدم ازدواج به موقع آنان است.

رسول گرامی اسلام – صلی الله علیه وآله – نیز ، ازدواج را عامل ایجاد اخلا ق نیکو د رفرد می داند و می فرماید:


" مردان وزنان بی همسر خود را به ازدواج یکدیگر درآورید ، چرا که خداوند اخلاق آنان را نیکو می سازد"

و........


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

برچسب‌ها: خانواده
( تعداد کل: 4415 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       883    >>