دانلود بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

پنج‌شنبه 13 اردیبهشت 1397 ساعت 09:19
چکیده اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می نمایند که در برخی موارد به 400 – 300مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند ،
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1222 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 155
بررسی انواع ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران

فروشنده فایل

کد کاربری 8070

فهرست مطالب
فصل اول
- کلیات.........................................................................................................................................................1
1ـ1ـ مسئله پژوهش.............................................................................................................................................................. 2
1ـ2ـ پرسش های پژوهش .................................................................................................................................................... 2
1ـ3ـ اهداف پژوهش و ضرورت آن...................................................................................................................................... 2
1ـ4ـ فرضیات پژوهش.......................................................................................................................................................... 2
1ـ5ـ تعاریف عملیاتی........................................................................................................................................................... 3
1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند.............................................................................. 3
1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش.................................................................................................................... 4
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن.............................................................................................................. 4
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه............................................................................................................ 4
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش )پایایی
اعتبار( .......................................................................................... 4
1ـ7ـ4ـ روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................................. 7
فصل دوم- مروری بر ادبیات نظری ..............................................................................................................................8
2ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................................................................... 9
2ـ2ـ نهادهای مالی ............................................................................................................................................................... 9
2ـ3ـ بازار پول و سرمایه ....................................................................................................................................................10
2ـ3ـ1ـ بازار پول...........................................................................................................................................................10
2ـ3ـ2ـ بازار سرمایه ......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ بازار اولیه و ثانویه.......................................................................................................................................................11
2ـ4ـ1ـ بازار اولیه..........................................................................................................................................................11
2ـ4ـ2ـ بازار ثانویه ........................................................................................................................................................12

ب
2ـ5ـ بازارهای متشکل و غیر متشکل...................................................................................................................................12
2ـ5ـ1ـ بازار متشکل )سازمان یافته( بورس اوراق بهادار...............................................................................................12
2ـ5ـ2ـ بازار غیرمتشکل )خارج از بورس ( ..................................................................................................................12
2ـ6ـ نقش بورس اوراق بهادار در کشور ............................................................................................................................13
2ـ7ـ عرضه عمومی اولیه ...................................................................................................................................................16
2ـ8ـ اعضای تیم 19..........................................................................................................................................................
IPO
2ـ9ـ روش های انجام عرضه عمومی اولیه..........................................................................................................................21
2ـ9ـ1ـ روش ثبت دفتری..............................................................................................................................................22
2ـ10ـ فرایند ثبت دفتری.....................................................................................................................................................23
2ـ11ـ کشف قیمت عرضه عمومی اولیه..............................................................................................................................25
2ـ12ـ ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام .................................................................................................................27
2ـ12ـ1ـ افت قیمت در بلند مدت ................................................................................................................................27
2ـ12ـ2ـ ارزش گذاری زیر قیمت.................................................................................................................................31
2ـ12ـ3ـ عرضه عمومی اولیه داغ..................................................................................................................................38
2ـ13ـ عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران ............................................................................................39
فصل سوم- روش تحقیق............................................................................................................................................44
3ـ1ـ مقدمه.........................................................................................................................................................................45
3ـ2ـ جامعه آماری ..............................................................................................................................................................45
3ـ3ـ نمونه آماری ...............................................................................................................................................................47
3ـ4ـ چهارچوب مفهومی تحقیق.........................................................................................................................................47
3ـ5ـ متغیرهای تحقیق.........................................................................................................................................................48
3


 در صورت وجود مشکل در روند خرید و دانلود هر کدام از فایل ها ی سایت با از طریق پیامک یا تماس شماره 09214087336 در ارتباط باشید

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.