ترجمه ساخت مخازن ذخیره نفت API 650

شنبه 2 دی 1396 ساعت 21:31
ترجمه ساخت مخازن ذخیره نفت API 650
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل rar
حجم فایل 25781 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 116
ترجمه ساخت مخازن ذخیره نفت API 650

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

ترجمه ساخت مخازن ذخیره نفت API 650


فروش فالور اینستاگرام ارزان  فروش لایک و ویوو  اینستاگرام

راهنمای ایجاد پیج تجاری و شخصی در اینستاگرام

افزایش فروش و برند سازی کسب و کار شما

برای راهنمایی مشاوره و سفارش  با شماره 09214087336 از طریق تلگرام  اقدام کنید

آی دی تلگرام @wwwlonoir

کتاب جامع بررسی های غیرمخرب

شنبه 2 دی 1396 ساعت 21:30
کتاب جامع بررسی های غیرمخرب شامل مباحث زیر می باشد
دسته بندی صنایع نفت و گاز
فرمت فایل zip
حجم فایل 12684 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 410
کتاب جامع بررسی های غیرمخرب

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست مطالب

مقدمه

کیفیت جوش

مفہوم کیفیت جوش

انتخاب کیفیت جوش

ناپیوستگی در جوش

طبقه بندی ناپیوستگیها

ناپیوستگیهای مربوط به فرآیند مواد

موقعیت به وجود آمدن عیوب

ناپیوستگی های جوش ذوبی

ناپیوستگیهای فلز پایه

اختلافات ابعادی

علل و راه حل های ناپیوستگی های جوش ذوبی

روشهای بازرسی غیرمخرب

مفہوم بازرسی غیر مخرب

انتخاب روش های بازرسی غیر مخرب

بازرسی چشمی

معرفی روش

تجهیزات

بازرسی قبل از جوشکاری

بازرسی در حین جوشکاری

بازرسی بعد از جوشکاری

بازرسی به روش مایعات نافذW

معرفی روش

کاربردها

اصول فیزیکی

طبقه بندی روشهای بازرسی مایعات نافذ

مواد مورد استفاده در بازرسی با مواد نافذ

تجهیزات مورد نیاز انتخاب روش بازرسی مایع نافذ

مراحل انجام بازرسی

آموزش و صدور گواهینامه برای پرسنل

بازرسی و ارزیابی

مشخصات فنی و استانداردها

بازرسی به روش ذرات مغناطیسی

معرفی روش

مزایا

محدودیتها

تعریف میدان مغناطیسی

جهت گیری میدان مغناطیسی

جریان مغناطیس کننده

تجهیزات

روشهای ایجاد میدان مغناطیسی

هادیهای مرکزی

روش تماس مستقیم

پرادهای تماسی

روشهای مغناطیسی کردن

مغناطیسی کردن دایرهای

مغناطیسی کردن طولی

ترتیب عملیات

مغناطیسی کردن پیوسته

مغناطیسی کردن پسماند

نفوذپذیری مواد مغناطیسی

هیسترزیس پسماند مغناطیسی

ذرات مغناطیسی و مایعات معلق کننده

خواص مغناطیسی

اثر اندازه ذرات

اثر شکل ذرات

قابلیت رویت و کنتراست

انواع ذرات مغناطیسی

تورهای ماوراء بنفش

ناپیوستگی های قابل تشخیص

نشانه های غیر مرتبط

منابع نشانه های غیر مرتبط

تشخیص نشانه های مرتبط از غیر مرتبط

دستورالعملهای عمومی برای بازرسی با ذرات مغناطیسی

نوع جریان

روش مغناطیسی کردن

جهت مغناطیسی کردن

شدت جریان اعمالی

تجهیزات

رده بندی روشهای مغناطیس سازی

بازرسی فلزات جوش

مغناطیس زدایی

دلایل مغناطیس زدایی

دلایل عدم مغناطیسی زدایی

حدود مغناطیسی زدایی

ردهبندی روشهای مغناطیس زدایی

کاربردها

تفسیر آثار ناپیوستگیها

استانداردها و مشخصات فنی

ثبت نتایج

بازرسی به روش آلتراسونیک

معرفی روش

مزایا

محدودیت

تجهیزات الکترونیک

منبع توان

مدار پالسر

پروب

مدارهای دریافت تقویت

اسیلوسکوپ

تجهیزات پردازش تصویر و دادهها

عناصر ترنسدیوسر کوپلنت ها

پروب

خواص عمومی امواج آلتراسونیک

شکل موج

انتشار موج

متغیرهای اصلی در بازرسی آلتراسونیک

فرکانس

امپدانس آکوستیک

زاویه برخورد

زوایای بحرانی

شدت باریکه

تضعیف باریکه های آلتراسونیک

اثرات امپدانس آکوستیک

جذب

پراکندگی

تقرق

اثرات میدان نزدیک و میدان

واگرایی باریکه

روش های اصلی بازرسی با امواج آلتراسونیک

روش انعکاس امواج

روش عبور امواج

کاربردها

آستانداردهای بازرسی

بلوک های مرجع استاندارد

کالیبراسیون

دستورالعمل تست

ارزیابی ناپیوستگیهای جوش

صلاحیت اپراتور

گزارش

بازرسی اتصالات جوشکاری شده

بازرسی اتصالات پیوندی

بازرسی به روش رادیوگرافی

معرفی روش و

اصول رادیوگرافی

متابع تشعشع

جسم مورد آزمایش

تبدیل تصویر

تولید اشعه ایکس

منابع پرتو X

خنک کردن آند

نقطه کانونی

اندازه نقطه کانونی مؤثر

انواع خاصی X

دستگاههای پرتو Υ

روش به دست آوردن اندازه نقطه کانونی Ύ

مولدهای ولتاز بالا

مدار الکتریکی خود یکسو شده نیم موج یکسو شده ʻ

پتانسیل ثابت

دستگاههای تولید پرتو X با انرژی بالا

راندمان پرتو

چشمه های رادیواکتیو

چشمه های رادیواکتیو طبیعی

چشمه های رادیواکتیو مصنوعی

نیمه عمر یک چشمه رادیواکتیو

اکتیویته ویژه

آکتیویته قدرت چشمه

نشر پرتو گاما ویژه

مزایای استفاده از پرتوهای گاما به جای پرتوهای در پرتونگاری X

معایب به کارگیری پرتوهای گاما

روشهای پرتونگاری با پرتو گاما

تضعیف تشعشع الکترو مغناطیسی

فرآیندهای تضعیف اتمی

جذب مؤثر اشعه

اصول تشکیل سایه

بزرگنمایی

اعوجاج

نا آشکاری هندسی

شدت سایه و قانون عکس مربع

تشعشع پراکنده محیط تبدیل تصویر

فیلم پرتونگاری

کاغذ رادیوگرافی

رادیوگرافی آنی

کاربردها

مزایا و محدودیتها

انتخاب دید

سایه های رادیوگرافی

کیفیت تصویر رادیوگرافی

میزان وضوح

حساسیت فیلم پرتونگاری

حساسیت تشخیص عیوب

علائم شناسایی و نفوذ سنجها شاخص های کیفیت تصویر

نفوذ سنج ها

علائم مشخصه

قرارگیری شاخص های شناسایی و نفوذ سنجها

محاسبات پرتوافکنی

تضعیف تشعشع الکترو مغناطیسی

فرآیندهای تضعیف اتمی

جذب مؤثر اشعه

اصول تشکیل سایه

بزرگنمایی

نا آشکاری هندسی

شدت سایه و قانون عکس مربع

تشعشع پراکنده

محیط تبدیل تصویر

فیلم پرتونگاری

کاغذ رادیوگرافی

رادیوگرافی آنی

کاربردها

مزایا و محدودیت ها

انتخاب دید

مسایه های رادیوگرافی

کیفیت تصویر رادیوگرافی

کنتراست

میزان وضوح

حساسیت فیلم پرتونگاری

حساسیت تشخیص عیوب

علائم شناسایی و نفوذ سنجها شاخصهای کیفیت تصویر

نفوذ سنج ها

علائم مشخصه

قرار گیری شاخص های شناسایی و تفوذ سنجها

محاسبات پرتوافکنی

انواع روشهای پرتونگاری

بازرسی مقاطع لوله ای

بازرسی اشکال ساده

بازرسی اشکال پیچیده

بازرسی قطعات جوشکاری شده

رادیوگرافر با صلاحیت

مفسر فیلم

ناپیوستگیهای موجود در جوش

استانداردهای پذیرش تصاویر رادیوگرافی

اجزای تفسیر رادیوگرافی

کاربردها

تعیین عمق عیوب و ناخالصیها

ضخامت سنجی به وسیله پرتونگاری

ایمنی و حفاظت در برابر پرتوهای یونساز

واحدهای اندازه گیری پرتوهای یونساز

ابزارهای اندازهگیری تابش

حداکثر سطوح مجاز تابش

اصول پایه حفاظت در برابر تابش

چشمه های پرتوزا

سایر روشهای بازرسی غیر مخرب

بازرسی به روش جریان فوکو

معرفی روش

کاربردها

جریان های فوکو

خواص الکترومغناطیسی سیم پیچ ها

خواص جریان های فوکو

اشباع جریان متغیر

اثرات پوسته

آزمون الکترومغناطیسی

ناپیوستگیهای قابل تشخیص

تست نشر صوتی

محلی نشر صوتی

کاربردها

ثیت نتایج

بازرسی حرارتی

تست نشتی

مراجع


فروش فالور اینستاگرام ارزان  فروش لایک و ویوو  اینستاگرام

راهنمای ایجاد پیج تجاری و شخصی در اینستاگرام

افزایش فروش و برند سازی کسب و کار شما

برای راهنمایی مشاوره و سفارش  با شماره 09214087336 از طریق تلگرام  اقدام کنید

آی دی تلگرام @wwwlonoir

اینفوگرافیک جمعیت 7 میلیاردی چکار میکنند

شنبه 2 دی 1396 ساعت 21:30
اینفوگرافیک جمعیت 7 میلیاردی چکار میکنند
دسته بندی وکتور
فرمت فایل zip
حجم فایل 70 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
اینفوگرافیک جمعیت 7 میلیاردی چکار میکنند

فروشنده فایل

کد کاربری 14488

اینفوگرافیک جمعیت 7 میلیاردی چکار میکنند/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات اینترنتی خود انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم"با تشکر"


فروش فالور اینستاگرام ارزان  فروش لایک و ویوو  اینستاگرام

راهنمای ایجاد پیج تجاری و شخصی در اینستاگرام

افزایش فروش و برند سازی کسب و کار شما

برای راهنمایی مشاوره و سفارش  با شماره 09214087336 از طریق تلگرام  اقدام کنید

آی دی تلگرام @wwwlonoir

اینفوگرافیک منابع انرژی

شنبه 2 دی 1396 ساعت 21:29
اینفوگرافیک منابع انرژی
دسته بندی وکتور
فرمت فایل zip
حجم فایل 239 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
اینفوگرافیک منابع انرژی

فروشنده فایل

کد کاربری 14488

اینفوگرافیک منابع انرژی/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات اینترنتی خود انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم"با تشکر"


فروش فالور اینستاگرام ارزان  فروش لایک و ویوو  اینستاگرام

راهنمای ایجاد پیج تجاری و شخصی در اینستاگرام

افزایش فروش و برند سازی کسب و کار شما

برای راهنمایی مشاوره و سفارش  با شماره 09214087336 از طریق تلگرام  اقدام کنید

آی دی تلگرام @wwwlonoir

اینفوگرافیک کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند

شنبه 2 دی 1396 ساعت 21:29
اینفوگرافیک کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند
دسته بندی وکتور
فرمت فایل zip
حجم فایل 81 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 1
اینفوگرافیک کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند

فروشنده فایل

کد کاربری 14488

اینفوگرافیک کدام چک ها قابل شکایت کیفری نیستند/با سلام و احترام و خسته نباشید از اینکه فروشگاه ما را برای خرید محصولات اینترنتی خود انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم"با تشکر"


فروش فالور اینستاگرام ارزان  فروش لایک و ویوو  اینستاگرام

راهنمای ایجاد پیج تجاری و شخصی در اینستاگرام

افزایش فروش و برند سازی کسب و کار شما

برای راهنمایی مشاوره و سفارش  با شماره 09214087336 از طریق تلگرام  اقدام کنید

آی دی تلگرام @wwwlonoir

( تعداد کل: 288 )
<<    1       2       3       4       5       ...       58    >>