دانلود آموزش نرم افزار MATLAB

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:22
آموزش نرم افزار MATLAB
دسته بندی آموزش نرم افزار
فرمت فایل zip
حجم فایل 2395 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 102
آموزش نرم افزار MATLAB

فروشنده فایل

کد کاربری 14653

در این فایل به آموزش نرم افزار MATLAB پرداخته شده است ؛

بخشی از مطالب شامل موارد زیر می باشد:

 

 


-الگوریتم نویسی

-پنجره های متلب

-تعریف متغیر و ماتریس

-عملگر ها

-پامتر های اولیه

-دستورات ابتدایی

-کنترل در برنامه نویسی

-توابع مختلط

-توابع نمایی

-توابع مثلثاتی

-دستورات منطقی

-توابع زمانی

-توابع آرایه ای

-توابع ماتریسی

-کار با فایل

-ترسیم سه بعدی

و....


دانلود کتاب ضخامت اقتصادی عایق ها برای لوله های آب

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:21
کتاب ضخامت اقتصادی عایق ها برای لوله های آب
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 3591 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46
کتاب ضخامت اقتصادی عایق ها برای لوله های آب

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

١ـ مقدمه ........................................................................................................................... ٦
٢ـ تأثیر عایقکاری................................................................................................................ ٦
٣ـ ضخامت اقتصادی عایق...................................................................................................... ٨
١ـ ٣ـ ملاحظات اساسی برای تخمین ضخامت اقتصادی ............................................................ ١٠
٤ـ انواع عایق.................................................................................................................... ١١
٥ـ تخمین ضخامت اقتصادی ................................................................................................. ١٣
١ـ ٥ـ استفاده از جداول خاص .......................................................................................... ١٤
٢ـ ٥ـ استفاده از جداول خاص هر مورد ............................................................................... ١٦
٦ـ تطابق با شرایط محیطی ..................................................................................................... ٢١
ضمیمة ٢٢ ......................................................................................................................... :١
ضمیمة ٢٣ ......................................................................................................................... :٢
ضمیمه ٣٥ ......................................................................................................................... :٣
قطعات عایقی شکل داده شده فیبری سخت......................................................................................................٣٦
قطعات عایقی شکل داده شده سیلیکات کلسیم سخت یا قطعاتی با %٨٥اکسید منیزیم ...................................٤٠
قطعات عایقی شکل داده شده پـلیایزوسیانورات سخت یا قطعات پلیاورتان سخت .....................................٤٥
قطعات عایقی شکل داده شده لاستیک نـیتریل گسـترده و فـوم پـلیاتیلن ......................................................٤٧
ضمیمة ٤٨ ............................................................................................................


دانلود جزوه تولید یخ

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:21

جزوه-تولید-یخ.aspx"> جزوه تولید یخ

جزوه تولید یخ
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 7320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 14
<a target=جزوه تولید یخ" title="جزوه تولید یخ" />

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

یخ سازها و کاربردهایشان

برخی از کاربردهای یخ تولیدی در ذیل ارائه می گردد

فرآوری

ذخیره و حمل و نقل

تولیدی

موارد دیگر

انواع یخ سازها

-1یخ فلسی

-2یخ لوله ای

خارج لوله ای

داخل لوله ای

تامین آب

-3یخ صفحه ای

تجهیزات یخ سازها

ذخیره حرارتی

ذخیره و انبار یخ

رسوب گذاری

طولانی مدت

کوتاه مدت

ذخیره کوتاهمدت یخ

ذخیره بلندمدت یخ

سامانه های نقاله ای چنگکی و تحتانی متحرک

نقاله چنگکی

نوع

تحتانی متحرک

سیلوی یخ

سامانه عرضه (تحویل)

نقاله های پیچی و تسمهای

نقاله های پنوماتیک (بادی)

پمپاژ مخلوط یخ آبکی


دانلود کتابچه جزئیات فنی و تعمیرات پکیج دیواری آریستون کان

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:21
کتابچه جزئیات فنی و تعمیرات پکیج آریستون کان
دسته بندی مکانیک
فرمت فایل pdf
حجم فایل 985 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 35
کتابچه جزئیات فنی و تعمیرات پکیج دیواری آریستون کان

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

کتابچه جزئیات فنی و تعمیرات پکیج آریستون کان


دانلود جزوه کامل آشنایی با سنسورها

دوشنبه 27 آذر 1396 ساعت 20:21

جزوه-کامل-آشنایی-با-سنسورها.aspx"> جزوه کامل آشنایی با سنسورها

جزوه کامل آشنایی با سنسورها
دسته بندی برق
فرمت فایل pdf
حجم فایل 2237 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 80
<a target=جزوه کامل آشنایی با سنسورها" title="جزوه کامل آشنایی با سنسورها" />

فروشنده فایل

کد کاربری 7218

فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول: سنسورها و انواع آن
بخش : 1 تعریف عبارت سنسور
بخش : 2 تکنیک هایی درتولید سنسور
فصل دوم : معرفی سنسور های نوری
بخش :1 سنسور های نوری
بخش :2 مقاومت های نوری
بخش3 : سایر مواد نیمه هادی برای سنسورهای نوری
بخش4 : فوتو ترانزیستور، فوتودیود و فوتودارلینگتون
فصل سوم : انواع مختلف آشکار ساز نوری
بخش1 : انواع مختلف سنسور نوری
بخش2 : اشکال کاربردی سنسور های نوری
فصل چهارم : بررسی کاربرد سنسور نوری در زمینه های مختلف
بخش1 : حسگر ها در رباتیک
بخش2 : کاربرد سنسور در دوربین دیجیتال
بخش3 : کاربرد سنسور در کنترل سطح
بخش4 : کاربرد سنسور در خط کش های دیجیتال
فصل پنجم : مثال و شبیه سازی
بخش1 : مدار الکترونیکی روبات نوریاب
بخش2 : مدار کلید حساس به نور

فصل ششم : راه اندازی RCاز طریق میکرو AVR
SFH گیرنده : بخش
بخش1 : فرستنده SFH
بخش2 : راه اندازی فرستنده
بخش3 : راه اندازی گیرنده


( تعداد کل: 422 )
<<    1       ...       3       4       5       6       7       ...       85    >>